Privacy- en cookieverklaring mbo.nl

Wij begrijpen dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We hebben jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van jou nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken.

Opslag van jouw gegevens

Wij slaan de persoonsgegevens die we van jou ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen als of per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), e-mailadres en overige contactgegevens.
 • Interesses en profielgegevens gebaseerd op het gebruik van de website(s) door middel van cookies. Wij maken een (interesse)profiel op van de bezochte pagina’s om je interesses en gebruik van de website vast te stellen.
 • Communicatie tussen jou en ons
 • Bedrijfsnaam van jouw werkgever of bedrijf

Gebruik van jouw gegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Analyses uitvoeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel

Deze analyses voeren wij zover mogelijk geanonimiseerd uit. Daarom hoef je geen toestemming voor deze verwerking te geven. Deze gegevens bewaren wij zolang wij ze nodig hebben voor het uitvoeren van deze analyses.

Het adviesgesprek op jouw aanvraag uit te voeren

 • NAW
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel

We bewaren de gegevens om de overeenkomst met betrekking tot het adviesgesprek aan te gaan en zo mogelijk vervolgens tot een overeenkomst tussen jouw werkgever of bedrijf en ons of een van onze partners te komen.

Opvolging op het adviesgesprek
Als uit het adviesgesprek een vervolgvraag komt, zien wij jouw werkgever of bedrijf als een prospect. Wij zullen jouw persoonsgegevens dan aan onze salesapplicatie of ons CRM-systeem toevoegen.

 • Naam
 • Bedrijfsnaam van jouw werkgever of bedrijf
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Communicatie tussen jou en ons

Wij bewaren deze gegevens om tot een overeenkomst tussen ons of onze partners en jouw werkgever of bedrijf te komen. Hiervoor verwerken wij zo mogelijk geen persoonsgegevens of beperken dat tot de minimaal vereiste hoeveelheid gegevens. Je, of jouw werkgever, kunt altijd ons vragen te stoppen met het versturen van berichten om tot een overeenkomst te komen. Als je wordt opgevolgd door een andere collega, kun je ons altijd vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen of de contactgegevens up te daten met je nieuwe collega.

Verdere toelichting

We anonimiseren de persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses. In onze analyses ben je daardoor onherkenbaar.
Wanneer het adviesgesprek of latere communicatie leidt tot een voorstel, zullen wij de gegevens die daartoe betrekking hebben delen met de partij die in het voorstel wordt opgenomen. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van dat voorstel. Voor verder gebruik van jouw gegevens moeten wij je dan doorverwijzen naar deze derde partij(en).

Specifieke toestemmingen en verwerking van gegevens die we via formulieren op onze websites van je ontvangen

Telefoonnummer en e-mail

Als je via een formulierveld bij ons je telefoonnummer of e-mailadres achterlaat, kunnen wij dit contactgegeven gebruiken om je te contacteren betreffende de vraagstelling die wij uit het specifieke formulier dat je hebt ingevuld hebt opgesteld. Je telefoonnummer zullen we alleen gebruiken wanneer je dat invult. We zullen dus contact met je op kunnen nemen en we zullen het persoonlijke of bedrijfsprofiel dat we hebben opgebouwd door middel van cookies en de communicatie tussen jou en ons daartoe aanvullen met deze contactgegevens. Wij kunnen met het volgen van open- en klikgedrag navolgen of je onze email hebt gelezen. Wij kunnen voor onze gerechtvaardigde belangen, wettelijke verplichtingen, en om tot een overeenkomst te komen deze gegevens gebruiken om in contact met je te komen.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Wij bewaren sommige persoonsgegevens zo lang als wij wettelijk verplicht zijn, zoals betalingsgegevens en facturen. Sommige persoonsgegevens bewaren wij met jouw toestemming totdat je jouw toestemming intrekt. Deze kun je altijd intrekken en je kunt ons vragen deze gegevens te wissen. Om onze diensten te verlenen bewaren wij sommige persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bepaalde persoonsgegevens bewaren wij omdat we (of een derde partij) daar een belang bij heeft. In het belang van het verbeteren van onze diensten kunnen wij je gegevens langer bewaren, maar in dat geval zullen wij de gegevens altijd anonimiseren.

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, of indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.
Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.
Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Daarnaast kun je ons vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kun je aangeven dat je wilt dat we je gegevens beperkt gebruiken. We kunnen digitale gegevens ook voor je omzetten in een document dat je kunt afdrukken.

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan per email contact met ons op via securityenprivacy@saltagroup.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zullen we je dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgend moment we jouw gegevens wel kunnen verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving. Voor contact met de functionaris voor de gegevensbescherming kun je mailen naar securityenprivacy@saltagroup.com.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe wij je gegevens beschermen en gebruikten en welke cookies Salta Group gebruikt voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 November 2022.